Cevni sistemi


Hišna kanalizacija

Polipropilen je termoplastična smola, polimer brez vonja in barve, rahlo prozoren do neprozoren, barvamo ga enostavno in v številnih barvnih odtenkih. Njegove najpomembnejše lastnosti so visoka odpornost na mehanske poškodbe in na večino kemičnih snovi, zelo odporen je na detergente in tenziokative tudi pri visokih temperaturah, na raztopljene anorganske soli v vodi, nizko koncentrirane anorganske kisline, bazične raztopine, alkohole in nekatera olja. Ni pa odporen na močne oksidante, kloro žvepleno kislino, 100 odstotni oleum, na hlapečo nitratno kislino in halogene ogljikovodike. Prav tako ni primeren za lepljenje.


Ulična kanalizacija

Cevi in spojni kosi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za ulično kanalizacijo so osnovni gradniki cevnih sistemov, položenih v zemljo ter delujočih večinoma v pogojih težnosti (s prosto gladino). Omenjeni cevni sistemi se že vrsto let uspešno uporabljajo, ter v celoti ustrezajo zahtevam za zanesljivo zbiranje in odvajanje meteornih vod, gospodinjskih in fekalnih odplak ter tudi industrijskih (agresivnih) odplak.Vas zanima več izdelkov?

Prosimo vpišite vse modele, ki vas zanimajo v spodnji obrazec za povpraševanje.