Hišna kanalizacija

Polipropilen je termoplastična smola, polimer brez vonja in barve, rahlo prozoren do neprozoren, barvamo ga enostavno in v številnih barvnih odtenkih. Njegove najpomembnejše lastnosti so visoka odpornost na mehanske poškodbe in na večino kemičnih snovi, zelo odporen je na detergente in tenziokative tudi pri visokih temperaturah, na raztopljene anorganske soli v vodi, nizko koncentrirane anorganske kisline, bazične raztopine, alkohole in nekatera olja. Ni pa odporen na močne oksidante, kloro žvepleno kislino, 100 odstotni oleum, na hlapečo nitratno kislino in halogene ogljikovodike. Prav tako ni primeren za lepljenje.


Pp cevi za hišno kanalizacijo

Cevi iz polipropilena se še posebej odlikujejo zaradi naslednjih lastnosti:

  • velika mehanska odpornost
  • odpornost na kemijsko korozijo
  • odpornost na delavno temperaturo (90°)
  • dobro odnašanje odplak zaradi idealno gladke notranje stene
  • hitra in enostavna montaža

SPAJANJE IN MONTAŽA:

Cevi in spojni kosi se spajajo hitro in enostavno z vstavitvijo vtičnega konca cevi v oglavek sosednje cevi ali spojnega elementa. V utor oglavka vstavljamo gumeno tesnilo, da zagotovimo tesnost cevovoda. Stične površine morajo biti čiste in nepoškodovane.

SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT:

Cevi skladiščimo v pokritem prostoru. Skladiščenje za daljši čas na odprtem odsvetujemo. Priporočamo zmerno pazljivost in izogibanje ostrim predmetom, ki lahko cevi trajno poškodujejo. Za transportiranje cevi embaliramo na palete. Da ne pride do deformacij pa cevi vstavljamo v distančnike.


Pp pribor za hišno kanalizacijo

Pp pribor za hišno kanalizacijo se prav tako kot cevi izdeluje iz Polipropilena. Pribor sestavljajo kolena, odcepi, reducirni kosi, čepi, drsne spojke, čistilni kosi in objemke. Širok spekter različnih premerov in priklopov pod različnimi koti, nam omogoča hitro in ekonomično vgradnjo.


Vas zanima več izdelkov?

Prosimo vpišite vse modele, ki vas zanimajo v spodnji obrazec za povpraševanje.