Ulična kanalizacija

Cevi in spojni kosi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za ulično kanalizacijo so osnovni gradniki cevnih sistemov, položenih v zemljo ter delujočih večinoma v pogojih težnosti (s prosto gladino). Omenjeni cevni sistemi se že vrsto let uspešno uporabljajo, ter v celoti ustrezajo zahtevam za zanesljivo zbiranje in odvajanje meteornih vod, gospodinjskih in fekalnih odplak ter tudi industrijskih (agresivnih) odplak.


Pvc cevi za ulično kanalizacijo

Cevni sistemi iz PVC imajo vrsto prednosti pred cevovodi iz tradicionalnih materialov (kot so beton, armirani beton, duktilna litina), med katerimi so najpomembnejše:

 • izredna korozijska odpornost
 • idealno gladka notranja površina, ki dovoljuje odlične hidravlične lastnosti, zelo dobro odnašanje odplak in bistveno zmanjšanje nastanka usedlin
 • majhna masa, ki omogoča lažji transport in enostavnejšo vgradnjo
 • izredno široka paleta najrazličnejših spojnih, razdelilnih in reducirnih kosov, ki omogočajo izpolnitev praktično vseh zahtev pri izvedbi kanalizacijskih cevnih sistemov, ki so položeni v zemljo
 • hitra in enostavna montaža cevnih sistemov
 • doseganje popolne tesnosti cevovoda, ki je v času resnega varovanja okolja nujno potrebna
 • velika trajnost cevovodov ter minimalni stroški vzdrževanja
 • enostavna možnost uporabe PVC cevi in elementov za sanacije obstoječih kanalizacijskih cevovodov.

PVC cevi za ulično kanalizacijo so izdelane po STS-06/044 standardu.

SPAJANJE CEVI:

Cevi in razni spojni kosi se spajajo hitro in enostavno z vstavljanjem vtičnega konca v oglavek z utorom in z integriranim gumenim tesnilom. Pred stikanjem cevi in spojnih kosov morajo biti stične površine čiste in nepoškodovane.

Če je zahtevana dolžina cevi krajša od standardne, cev ravno odrežemo (z žago s finimi zobmi) in končni rob obrusimo pod kotom ~15°. Posneti rob namažemo z ustreznim sredstvom za zmanjševanje trenja (mastjo za gumena tesnila, silikonskim oljem, milnico), ki ne sme načenjati tesnila ali cevi.

Vtični konec cevi z lahnim vrtenjem potisnemo v oglavek sosednje cevi ali spojnega kosa do omejitve. Končni položaj na cevi označimo s pisalom, nato pa cev izvlečemo za približno 2 mm za vsak tekoči meter med spojema, vendar ne več kot za 10 mm, kar omogoči kompenzacijo raztezkov cevi zaradi temperaturnih sprememb.

Odklonom cevi v oglavku od smeri cevovoda se je potrebno izogibati. Za spremembe smeri trase se uporabljajo cevni loki in drugi spojni kosi.

VGRADNJA CEVI:

Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom.

Pri sami vgradnji cevi je potrebno upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 4033.

S pravilno pripravo posteljice (debeline 15 cm) s peskom ali drugo zemljino, ki jo je možno utrjevati in ki ne vsebuje kamenja (zrna do največ 20 mm), dobrim in postopnim utrjevanjem zasipa (stopnja zbitosti po Proctorju Dpr >= 95 %) ob cevi ter 30 cm nad temenom cevi, je doseženo, da se cevi, ki so z zemljino prekrite od 0,8 m in pa do 8 m in tudi pod najtežjo prometno obremenitvijo SLW 60 (glede na DIN 1072) ne deformirajo nad dopustno mejo 6 %. V primeru, da je prekritje cevi manjše od 0,8 m, je potrebno poskrbeti za porazdelitev obremenitev (npr. z obbetoniranjem).


Pvc pribor za ulično kanalizacijo

Pribor za ulično kanalizacijo sestavljajo tako imenovana kolena, odcepi, reducirni, čistilni kosi ter drsne spojke in čepi. Fizične lastnosti materiala so enake kot pri ceveh, saj se fitingi prav tako izdelujejo iz PVC-ja.

Nudimo različne dimenzije pribora za hišno kanalizacijo:

KOLENA: dimenzije od 110 do 500 mm., 15, 30, 45, 67 in 90 stopinjska
ODCEPI: dimenzije od 110 do 500 mm., 45 in 90 stopinjski
DRSNE SPOJKE in ČEPI: dimenzije od 160 do 500 mm.
ČISTILNI KOSI: dimenzij od 200 do 400 mm.
REDUCIRNI KOSI: od dimenzij 200/160 do 500/400

Podrobnejši vpogled v prodajni program najdete v našem ceniku!


Pe dvoslojne cevi za ulično kanalizacijo

Cevni sistem STIKAN sestavljajo dvoplastne cevi iz polietilena visoke gostote (PE-HD), z zunanjo rebrasto in notranjo gladko steno, ki so plod več desetletnega mednarodnega razvoja in v celoti izpolnjujejo zahteve za kanalizacijske sisteme.


Pp dvoslojne cevi za ulično kanalizacijo

PP TERAKAN cev je dvoslojna cev z rebrasto zunanjo in gladko notranjo površino. TERAKAN cev je v celoti izdelana iz PP-B (polipropilen blokkopolimer) materiala. Ta je bil razvit posebej za izdelavo netlačnih kanalizacijskih cevi z visoko obodno togostjo in predstavlja zadnji trend pri materialih, ki se uporabljajo za izdelavo kanalizacijskih in drenažnih cevi.

LASTNOSTI TERAKAN CEVI:

 • dolga življenska doba
 • enostavna in varna manipulacija ter vgradnja
 • odlične hidravlične lastnosti
 • odlična kemijska obstojnost
 • odlične mehanske lastnosti
 • okolju prijazna rešitev

DIMENZIJE CEVI IN OBODNA TOGOST:

TERAKAN cevi se proizvajajo od dimenzije ID 200 do dimenzije ID 1000.

Standardno se izdeluje v dveh razredih obodne togosti in sicer SN-8kn/m2 in SN-16kn/m2. Možnost proizvodnje cevi s tako visoko obodno togostjo nam daje tehnologija, pri kateri za doseganje posameznega razreda obodne togosti, lahko spreminjamo višino profila cevi.

SPAJANJE CEVI:

TERAKAN cevi navadno spajamo s spojkami in tesnili. Spojka je lahko integrirana na cev ali ločeno izdelana (natična) spojka. V prvem primeru za spoj potrebujemo eno v drugem primeru pa dve tesnili. Tesnilo je vstavljeno med prvi dve rebri na cevi. Skupaj s spojko se najprej očisti nečistoče in namaže z brezkislinsko mastjo. Spojka se preko tesnila potiska s konstantno silo v ravni liniji, dokler notranje omejilo spojke ne nasede na konec cevi. Pri spajanju cevi večjih premerov se lahko uporabi razpoložljivo mehanizacijo, vendar je pri tem potrebno paziti, da se cev ne poškoduje.


Vas zanima več izdelkov?

Prosimo vpišite vse modele, ki vas zanimajo v spodnji obrazec za povpraševanje.