Jaški


Plastični jaški, pokrovi, rešetke in peskolovi

Drenažni jašek je izdelan iz polipropilena, ima visoko odpornost na ekstremne temperature, opremljen je z odprtinami za cevi različnih dimenzij. Lahko se pritrdi na peskolov. Zgornji del je zaključen z okvirjem, na katerega se položi pokrov ali rešetko.
Peskolovi so prav tako izdelani iz plastike in jih lahko uporabimo za zbiranje deževnice in drenaže. Znotraj škatlaste strukture je zapora, ki preprečuje, da bi plin uhajal v glavni kanal ali na zrak. Imajo dolgo življensko dobo in so odporni proti temperaturnim spremembam.

DIMENZIJE:

Jaški, pokrovi in rešetke so dobavljivi v dimenzijah: 200x200, 300x300, 400x400 in 550x550

Peskolovi so dobavljivi v dimenzijah: 100/100, 100/125 in 125/125


Revizijski jaški in požiralniki

Revizijski jaški: so izdelani iz polietilena (PE), ali polipropilena (PP) in se uporabljajo za podzemno drenažo in kanalizacijo.

Sestavljeni so iz:

 • standardne kanalizacijske PE ali PP cevi s strukturirano steno premera DN/ID 600, 800 ali 1000 mm., ki predstavlja telo jaška
 • medsebojno varjenih PE ali PP cevnih in ravnih elementov, ki predstavljajo muldo jaška

Oba elementa jaška sta med seboj spojena z ekstruzijskim varjenjem. Statične in dinamične obremenitve pokrova se ne prenašajo direktno na telo jaška, temveč se preko zaključne armiranobrtonske plošče prenašajo na utrjeni zasip okrog jaška.

Telo jaška je narejeno iz cevi GIGA PIPE

Dno jaška je zvarjeno iz 15 mm. debele ravne plošče, ter iz standardnih gladkih kanalizacijskih in vodovodnih cevi. Pravokotno na cev se nahajajo z ravne plošče izdelana ojačitvena rebra , njihovo število pa je odvisno od premera jaška.

Drenažni in kanalizacijski jaški, se uporabljajo za povezave med cevovodi, oziroma za spremembe cevi in nivoja cevovodov. Jaški se vgrajujejo tako v območja, ki so namenjena pešcem, kolesarjem in mirujočemu prometu, kot tudi v vsa območja cestnega in težkega prometa.

Minimalna življenska doba je 50 let in sicer ob naslednjih pogojih:

 • da so bili jaški izdelani v skladu s projektnimi zahtevami
 • da so bili vgrajeni jaški nepoškodovani in brez razpok
 • da pri montaži in vgradnji elementov ni prišlo do konstruktivnih napak

Cestni požiralniki: so izdelani iz polietilena (PE), ali polipropilena (PP) in se uporabljajo za odvajanje odpadne vode s cestnih površin in za zadrževanje peska.

Sestavljeni so iz:

 • standardne kanalizacijske PE ali PP cevi s strukturirano steno premera DN/ID 500, oziroma 600 mm., ki predstavlja telo požiralnika
 • dna iz ravne PE plošče debeline 15 mm.
 • cevnega priključka

Vsi elementi požiralnika so med seboj spojeni z ekstruzijskim varjenjem. Statične in dinamične obremenitve pokrova se ne prenašajo direktno na telo požiralnika, temveč se preko zaključne armiranobrtonske plošče prenašajo na utrjeni zasip okrog požiralnika.

Telo jaška je narejeno iz cevi GIGA PIPE

Dno požiralnika je 15 mm. debela ravna plošča.

Cestni požiralniki, se uporabljajo za odvajanje odpadne vode s cestnih površin in za zadrževanje peska. Požiralniki se vgrajujejo tako v območja, ki so namenjena pešcem, kolesarjem in mirujočemu prometu, kot tudi v vsa območja cestnega in težkega prometa.

Minimalna življenska doba je 50 let in sicer ob naslednjih pogojih:

 • da so bili požiralniki izdelani v skladu s projektnimi zahtevami
 • da so bili vgrajeni požiralniki nepoškodovani in brez razpok
 • da pri montaži in vgradnji elementov ni prišlo do konstruktivnih napak

Vas zanima več izdelkov?

Prosimo vpišite vse modele, ki vas zanimajo v spodnji obrazec za povpraševanje.