Cevi za drenažo


Pvc drenažna cev v kolutu

DRENEL cevi se uporabljajo povsod tam, kjer so težave s prevelikimi količinami vode, ne glede ali so to občasni presežki meteorne vode, visoka podtalnica ali močvirnato zemljišče. Tako je lahko s primernim zbiranjem in odvajanjem vode zagotovljena primerna vlažnost zemlje agrarnih površin, kar je nujno potrebno za uspešno poljedelstvo. Omogočeno je tudi osuševanje površin namenjenih za rekreativne in športne objekte. Cevi pa so izredno primerne tudi za odvajanje odvečne vode tako med izvajanjem, kot tudi po zaključku gradnje prometnih, industrijskih ali stanovanjskih objektov.

Drenažne cevi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) so se začele uporabljati že v zgodnjih sedemdesetih letih in se zaradi izredno dobrih lastnosti hitro razširile in se še danes masovno uporabljajo, saj je zanje le težko najti enakovredno nadomestilo.

Drenažne cevi se polaga strojno ali ročno, v odvisnosti od obsega del. Za večje agrarne površine je vsekakor priporočeno strojno polaganje cevi. Pri polaganju v zemljo je cevi mogoče tudi obložiti s filtrskim materialom, ki poveča količino odvedene vode ter zmanjšuje možnost zamašitve vstopnih odprtin. V ta namen se uporabljajo naravni filtrski materiali (prod, pesek, kokosova vlakna) ter umetni filtrski materiali (sintetična vlakna, porozni penjeni polimeri).
Lastnosti in prednosti agrostidrena

V svetu je bilo položeno že na stotine milijonov metrov drenaznih PVC cevi predvsem zaradi naslednjih lastnosti in prednosti:

 • odlične sposobnosti zbiranja in odvajanja presežkov vode,
 • gibljivost cevi, ki omogoča navijanje na kolute in enostavno polaganje na terenu,
 • nizka masa, ki omogoča lažji transport in enostavnejšo vgradnjo (kolut s 50 m cevi premera 100 mm tehta le približno 20 kg),
 • velika odpornost na statične in dinamične obremenitve pri vgradnji in obratovanju,
 • izredna korozijska odpornost ter velika odpornost proti abrazivnim snovem in kemikalijam v meteornih vodah ter zemljinah v okolici cevovoda,
 • hitra in enostavna montaža ter nizki stroški polaganja drenažnih cevovodov,
 • velika trajnost cevovodov ter minimalni stroški vzdrževanja.
   

Neperforirane rebraste cevi iz PVC za zaščito

Enoslojne rebraste cevi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) brez perforacije so primerne tudi za zaščito v zemljo položenih kablov, predvsem tam, kjer ni velikih statičnih ali dinamičnih obremenitev.

Neperforirane cevi pa se uporabljajo tudi za odvod vode v agranih področjih in z vseh drugih nepovoznih površin.


Pe dvoslojna drenažna cev Stidren

STIDREN cevi so dvoplastne, z zunanjo rebrasto in notranjo gladko steno, izdelane iz polietilena visoke gostote (PE-HD). So plod večletnega razvoja ter v celoti izpolnjujejo zahteve za drenažne in kanalizacijske sisteme, ob tem pa omogočajo nizke stroške vgradnje, velike prihranke materiala ter izredno malo obremenjujejo naravno okolje. Pronicanje vode v notranjost cevi omogočajo prečne zareze za vstop vode, ki so nameščene v utoru med dvema rebroma, tako da je ob minimalni možnosti zamašitve odprtin zajemanje vode optimalno.

Cevni sistem STIDREN je idealna rešitev za odvajanje velikih količin odvečne vode z razsežnih površin. Uporablja se za zbiranje, kanaliziranje in transport odvečne vode najrazličnejšega izvora, od padavinske vode, talnice in vode podzemnih vodotokov, do vode, ki v izrednih razmerah prestopi bregove struge. STIDREN cevi so zaradi izredne odpornosti proti statičnim in dinamičnim obremenitvam ter gladke notranje površine, ki dovoljuje velike pretoke, posebej primerne za odvodnjavanje avtocestnih površin in tudi ostalih cestno-prometnih objektov, kot so tuneli, brežine in zahtevnejša krožišča ter običajna križišča. Uspešno se uporabljajo tudi za odvajanje presežne vode z območja železniških prog, letaliških stez pa tudi večjih stanovanjskih objektov, športnih in otroških igrišč, golf terenov in sprehajalnih površin. Skratka, STIDREN cevi so cenjene povsod tam, kjer je potrebno za odvodnjavanje, v fazi gradnje in kasneje med uporabo objektov, izpolnjevati najvišje zahteve kakovosti, zanesljivosti in ekonomičnosti.

Lastnosti stidrena

Cevi so primerne za najtežje obratovalne pogoje, saj premorejo niz odličnih lastnosti:

 • izredno majhna masa, ki omogoča lažji transport in enostavnejšo vgradnjo
 • odlične fizikalne lastnosti, kot sta velika obodna togost in odpornost na udarce, ki zagotavljajo povečano varnost, trajnost ter manjše stroške vzdrževanja
 • gladka notranja površina, ki zmanjšuje trenje ob steni in omogoča odlične pretočne sposobnosti
 • optimalno samodejno čiščenje
 • izvrstna odpornost na obrabo (abrazijo), ki dovoljuje dolgo dobo obratovanja
 • hitra in enostavna montaža cevnih sistemov,
 • praktično neomejen razpon temperatur, pri katerih se lahko izvaja polaganje in servisiranje cevovodov (od - 40 °C pa vse do 80 °C)
 • izvrstna kemična odpornost proti agresivnim medijem in okoliški zemljini
 • nedvomna korozijska odpornost
 • prijaznost okolju, saj cevi omogočajo več kot 30 % prihranek materiala in energije v primerjavi s konvencionalnimi polnostenskimi cevmi, hkrati pa dovoljujejo zelo enostavne postopke reciklaže.

Vas zanima več izdelkov?

Prosimo vpišite vse modele, ki vas zanimajo v spodnji obrazec za povpraševanje.