Pe dvoslojne cevi za ulično kanalizacijo

Cevni sistem STIKAN sestavljajo dvoplastne cevi iz polietilena visoke gostote (PE-HD), z zunanjo rebrasto in notranjo gladko steno, ki so plod več desetletnega mednarodnega razvoja in v celoti izpolnjujejo zahteve za kanalizacijske sisteme.


Pe dvoslojna kanalizacijska cev Stikan

Kanalizacijski cevovodi morajo dandanes izpolnjevati težjo nalogo kot kadarkoli do sedaj. Vsako leto so količine odpadne vode večje, vedno višje pa so tudi koncentracije agresivnih in škodljivih medijev, ki jih odplake vsebujejo. V času strožjih predpisov zaradi precejšnje bojazni, da bi morebitne poškodbe na kanalizacijskih cevovodih povzročile iztekanje fekalnih voda in onesnažile podtalnico, okoliško zemljišče ali celo vire pitne vode, je potrebno storiti vse, da do takih katastrof ne pride.

Dolgoletna opazovanja najpogostejših okvar kanalizacijskih cevovodov v evropskih državah kažejo, da do največjega števila poškodb prihaja ravno pri togih ceveh, zaradi spreminjanja pogojev v neposredni bližini cevovoda, kar povzroča čezmerne lokalne napetosti na cevovod in s tem veliko verjetnost za nastanek trajnih poškodb. V takih primerih so fleksibilne cevi prava rešitev, ki se vedno pogosteje uporablja na področjih, kjer obstaja možnost zemeljskih premikov zaradi potresov, razmočenosti zemlje pri nalivih in poplavah ter zaradi drugih dejavnikov.

Cevni sistem STIKAN sestavljajo dvoplastne cevi iz polietilena visoke gostote (PE-HD), z zunanjo rebrasto in notranjo gladko steno, ki so plod več desetletnega mednarodnega razvoja in v celoti izpolnjujejo zahteve za kanalizacijske sisteme. Ob tem pa omogočajo nizke stroške vgradnje, velike prihranke materiala ter izredno malo obremenjujejo naravno okolje.

LASTNOSTI STIKANA 2000:

Cevem s strukturirano steno iz PE-HD zanesljivo pripada prihodnost, saj se ponašajo z vrsto odličnih lastnosti:
• izredno majhna masa, ki omogoča lažji transport in enostavnejšo vgradnjo
• izvrstna kemična odpornost proti agresivnim medijem in okoliški zemljini (prikaz v tabeli kemične odpornosti)
• nedvomna korozijska odpornost,
• odlične fizikalne lastnosti in zato povečano varnost, trajnost ter zmanjšani stroški vzdrževanja
• hitra in enostavna montaža cevnih sistemov
• praktično neomejen razpon temperatur pri katerih se lahko izvaja polaganje in servisiranje cevovodov (od -40°C pa vse do 80°C)
• gladka notranja površina, ki zmanšuje trenje ob steni in omogoča odlične hidravlične lastnosti
• izvrstna odpornost na obrabo (abrazijo), ki zagotavlja dolgo dobo obratovanja (primerjava obrabe prikazana v diagramu obrabe cevi)
• enostavno doseganje popolne tesnosti cevovoda, ki je v času resnega varovanja okolja nujno potrebna prijaznost okolju, saj cevi omogočajo več kot 30% prihranek materiala in energije v primerjavi s konvencionalnimi polnostenskimi cevmi, hkrati pa dovoljujejo zelo enostavne postopke reciklaže.

DIMENZIJE CEVI:

Cevi stikan se proizvajajo v dimenzijah od OD 110 do OD 400 mm., v standardnih dolžinah 6 in 12 m.

OBODNA TOGOST CEVI:

SN >= 4 kN/m2 (EN ISO 9969) ali
Sr24 >= 31,5 kN/m2 (DIN 16961)

SN >= 8 kN/m2 (EN ISO 9969) ali
Sr24 >= 63,0 kN/m2 (DIN 16961)

VGRADNJA CEVI:

Vgradnjo cevi morajo izvesti usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom.

Pri sami vgradnji cevi je potrebno upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 4033.

S pravilno pripravo posteljice (debeline 15 cm) s peskom ali drugo zemljino, ki jo je možno utrjevati in ki ne vsebuje kamenja (zrna do največ 20 mm), dobrim in postopnim utrjevanjem zasipa (stopnja zbitosti po Proctorju Dpr >= 95 %) ob cevi ter 30 cm nad temenom cevi, je doseženo, da se cevi, ki so z zemljino prekrite od 0,8 m in pa do 8 m in tudi pod najtežjo prometno obremenitvijo SLW 60 (glede na DIN 1072) ne deformirajo nad dopustno mejo 6%. V primeru, da je prekritje cevi manjše od 0,8 m, je potrebno poskrbeti za porazdelitev obremenitev (npr. z obbetoniranjem).

SPAJANJE CEVI:

Tesnilo se vstavi med prvi dve rebri. Pomembno je, da je tesnilo pravilno obrnjeno in lepo leži v utoru. tesnilo in spojka se namažeta z ustreznim mazivom. Spojak se nato potisne na cev. Nameščanje spojk na cevi mora biti izvedeno na način, ki omogoča enakomerno premikanje spojke na cevi v celotni dolžini.


Pe dvoslojna kanalizacijska cev Mapikan

MAPIKAN cev je tako kot STIKAN dvoslojna kanalizacijska cev, ki ima rebrasto zunanjo in gladko notranjo površino. Izdelana je iz polietilena visoke gostote (PE 80).

Standardno se izdelujeta dva togostna razreda SN-4 kn/m2 in SN-8 kn/m2.

Cevi se izdelujejo od premera OD 110 do premera OD 500 v standardnih dolžinah 6 ali 12 m.

Cevi se spajajo z natično spojko in tesnilom, ki se ga vstavi med dve rebri (1 in 2)

Nizka teža cevi omogoča izredno enostavno manipulacijo s cevjo pri prevozu, skladiščenju in vgradnji.

SPAJANJE CEVI:

Tesnilo se vstavi med prvi dve rebri. Pomembno je, da je tesnilo pravilno obrnjeno in lepo leži v utoru. tesnilo in spojka se namažeta z ustreznim mazivom. Spojka se nato potisne na cev. Nameščanje spojk na cevi mora biti izvedeno na način, ki omogoča enakomerno premikanje spojke na cevi v celotni dolžini.


Vas zanima več izdelkov?

Prosimo vpišite vse modele, ki vas zanimajo v spodnji obrazec za povpraševanje.